ทำความรู้จักกับข้อดีของผนัง Precast และข้อควรรู้ในการใช้งานผนัง Precast


คอนกรีตผสมเสร็จ

บทความนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับข้อดีของผนัง Precast และข้อควรรู้ในการใช้งานผนัง Precast กัน ว่าข้อดีของผนัง Precast นั้นมีข้อดีอะไรบ้าง และข้อควรรู้ในการใช้งานผนัง Precast มีข้อควรรู้ใดที่น่าสนใจ ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย

ทำความรู้จักกับข้อดีของผนัง Precast และข้อควรรู้ในการใช้งานผนัง Precast

  • ข้อดีของผนัง Precast คือ งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว เนื่องจากผนัง Precast คือผนังที่มีกระบวนการผลิตได้ประสิทธิภาพในโรงงาน จึงไม่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยที่ถ้าหากบริษัทผู้ผลิตมีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ก็สามารถผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปออกมาได้รวดเร็ว พร้อมส่ง และพร้อมติดตั้งทันที ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถจัดการปริมาณงานจากโครงการก่อสร้างต่างๆได้อย่าง รวดเร็วและราบรื่น และชิ้นส่วนผนังได้มาตรฐาน ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง Precast) ที่ผลิตออกมาจากโรงงาน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงทำให้ผนัง Precast มั่นคงแข็งแรง มีความเรียบเนียนเสมอกัน ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยทักษะช่างในการฉาบปูนให้เรียบ
  • ข้อควรรู้ในการใช้งานผนัง Precast คือ ศึกษาและออกแบบวิธีการเชื่อมต่อผนังให้เรียบเนียน แม้ผนัง Precast แข็งแรงและได้มาตรฐาน แต่ในงานก่อสร้างระบบ Precast มักพบปัญหาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อ ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากเทคนิคและการออกแบบในงานก่อสร้างที่จะต้องควบคุมดูแลระหว่างติดตั้งผนัง Precast เป็นพิเศษ โดยสามารถเว้นรอยต่อเอาไว้แล้วอุดด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นแต่ทนทาน เช่น การยาแนวด้วยวัสดุอีพ๊อกซี่หรือกาว PU แล้วจึงปิดทับรอยต่อด้วยวัสดุตกแต่งพื้นผิว เช่น บัวประดับ เป็นต้น และปรึกษาวิศวกรโครงการ ก่อนทำการดัดแปลงเพิ่มเติม เนื่องจากการใช้ผนัง Precast อาจส่งผลต่อ การรับแรงทางโครงสร้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการออกแบบก่อนก่อสร้าง จึงควรปรึกษาวิศวกรโครงการ เดิมให้แน่ใจว่าโครงสร้างบ้านหรืออาคารเป็นโครงสร้างระบบใด และผนัง Precast ที่ต้องการรื้อทุบหรือดัดแปลง มีส่วนในการรับแรงทั้งโครงสร้างด้วยหรือไม่ จึงจะทราบได้ว่าจุดใดสามารถทำการดัดแปลงหรือรื้อทุบได้

ทั้งนี้ คอนกรีตที่เหมาะกับผนัง Precast ก็คือ คอนกรีตผสมเสร็จ เพราะคอนกรีตผสมเสร็จนี้จะมีความแข็งแรงทนทานอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว อีกทั้ง คอนกรีตผสมเสร็จเหล่านี้ยังสามารถคงความงามของผนัง Precast ไว้ได้อย่างยาวนานอีกด้วย