รวมช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน


เว็บซื้อของจีน

บทความนี้เราได้รวบรวมช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีนมาฝากกัน ซึ่งช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีนจะมีช่องทางใดจากธนาคารไหนบ้างนั้น ต้องตามมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่ด้านล่างของบทความนี้เลย กับบทความที่มีชื่อว่า “รวมช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน

รวมช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน

  • ช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางธนาคารโดยได้ร่วมกับกรมศุลกากร พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินสดแบบ Real Time ทั้งสาขาธนาคาร ตู้ ATM แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ Krungthai Corporate Online รวมทั้งได้ออกบัตร Krungthai Logistics Card ที่สามารถชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ทั้งการนำเข้าและส่งออก รองรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมการจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยงานกรมศุลกากรทุกประเภท
  • ช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน : ธนาคารออมสิน สนับสนุนนโยบาย Digital Customer ของกรมศุลกากร โดยเพิ่มช่องทางการรับชำระค่าภาษี ใบสั่งเก็บ ใบขนส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ของกรมศุลกากร ผู้ประกอบการสามารถชำระภาษีดังกล่าวได้ผ่าน Mobile Banking (MyMo) และบริการ GSB Corporate Internet Banking ซึ่งมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงินอีกด้วย
  • ช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ Cash Management และพาณิชย์บริการ ร่วมสนับสนุนระบบชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment ของกรมศุลกากร ลูกค้าสามารถชำระภาษีใบสั่งเก็บ ใบขนสินค้าและใบแจ้งหนี้ได้ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ATM และ Bualuang m-Banking ซึ่งระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินแบบ Real Time นอกจากนี้ ยังมีบริการ Customs Paperless e-Payment ให้บริการชำระค่าภาษีศุลกากรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

และช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์เมื่อซื้อของจากเว็บซื้อของจีน ช่องทางสุดท้าย คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงินแก่ธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหรือ SME ที่ต้องการชำระเงินให้แก่กรมศุลกากร ครอบคลุมทั้งค่าพิธีการศุลกากร ใบสั่งเก็บเงิน และค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Bill Payment ของธนาคาร รวมทั้งให้บริการชำระเงินด้วย K-Cash Connect Plus เพื่อหนุนการดำเนินงานแก่ธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด