วิธีเลือกกองทุนที่เหมาะสม

กองทุน

หากกล่าวถึงเรื่องขอการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ แล้ว ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนสมัยใหม่ที่ไม่มีเวลาติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในตลาดการลงทุน และอีกประโยชน์หนึ่งที่ดีต่อตัวนักลงทุนเองนั้นก็คือ “การลดหย่อนภาษี” นั้นเองครับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังเสาะหา “วิธีเลือกกองทุนที่เหมาะสม” อยู่นั้น บทความนี้มีคำตอบให้กับคุณครับ

การเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณ

●วางแผนจัดเก็บเงินสำหรับลงทุน

เริ่มต้นลงทุนเราควรดูเงินที่มีอยู่ในหน้าตักหรือเงินเก็บก่อน ซึ่งเงินเก็บที่มีก็ควรมากกว่าเงินดาวน์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องระหว่างการผ่อนชำระ นอกจากนั้น เรายังจำเป็นต้องพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ ด้วยการนำรายได้หักลบกับภาระค่าใช้จ่ายให้ผลลัพธ์มากกว่าภาระการผ่อนแต่ละงวดเพื่อคำนวณเงินที่สามารถลงทุนได้

●รู้เวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับการลงทุน

ในส่วนของเงินทองที่นำมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ เรายังสามารถขอกู้เงินจากธนาคารหรือหยิบยืมจากคนรอบข้างได้ แต่เวลาและความพร้อมในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถหยิบยืมจากใครได้ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทใช้เวลาในการบริหารจัดการไม่เท่ากัน รวมถึงระยะเวลาการสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

●วางเป้าหมายของการลงทุน

ไม่ว่าจะเลือกลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด เราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนในสินทรัพย์ที่เราเลือก เช่น การลงทุนเพื่อปล่อยเช่าต่อ ลงทุนเพื่อเก็งกำไร ลงทุนเพื่อนำมาซ่อมแซมและขายต่อทำกำไร หรือลงทุนเพื่อปล่อยเช่าในระยะเวลาหนึ่งก่อน จึงปล่อยขายทำกำไร

●คาดการณ์และวางเป้าหมายผลตอบแทนที่จะได้รับสำหรับการลงทุน

ทุกการลงทุนย่อมคาดหวังผลตอบแทน นอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมายการลงทุนแล้ว เราควรประมาณการผลตอบแทนการลงทุนตั้งแต่ก่อนตัดสินใจลงทุน

●ดูแนวโน้มตลาด

เพราะผลตอบแทนการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามราคาของสินทรัพย์ในกองทุน เช่น การซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็ควรดูแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยประกอบด้วย เช่น เลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น หากคาดการณ์ว่า ดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้น สำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้น บางช่วงเวลาหุ้นต่างประเทศอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ข้อดีของการลงทุนในการกองทุน

●สามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราได้ ถึงแม้สำหรับบางท่านอาจจะเป็นเงินเล็กน้อย แต่จะเป็นการดีกว่าที่เราได้เงินส่วนนั้นคืนมาเพื่อใช้จ่ายชีวิตประจำวันมากกว่า

●มักจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากออมทรัพย์กับทางธนาคาร เก็งกำไรก็ได้เป็นอย่างดี สามารถนำเงินทุนที่ได้มาต่อยอดการลงทุนในขั้นต่อๆ ไปได้ครับ

● มีอิสระและเป็นเจ้านายตัวเอง แม้ว่าจะยังเป็นพนักงานประจำอยู่ ก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้ เพราะการลงทุนนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงาน สามารถกำหนดและควบคุมรายรับ รายจ่าย และจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองได้ มีอิสระในการคิดและลงมือทำ

ความเสี่ยงที่ต้องยอมรับของการลงทุนในกองทุน

–          ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจนส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

–          ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมไปลงทุนอยู่มีแนวโน้ม เปลี่ยนแปลงลดลง

–          ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ได้แก่ เกิดการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศและการลงทุนได้ ซึ่งจะ กระทบบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หรือในกรณีที่การเมืองไม่มีความแน่นอน อาจส่งผลให้ภาวะตลาดชะลอตัว ส่งผลให้ราคาของ หลักทรัพย์ในตลาดลดลงหรือชะลอตัวได้

และนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับ “วิธีเลือกกองทุนที่เหมาะสม” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าทุกๆ ท่านจะชอบและเป็นประโยชน์กันนะครับ

Patsy Holt

Patsy Holt