3 ข้อดีของการกู้เงินจากธนาคาร

เงินกู้

เมื่อถึงคราวจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากๆ นั้น สิ่งแรกที่หลายๆ ท่านนึกถึงนั้นก็คือ “การยืมเงินคนรู้จัก” หรือ “การกู้เงินจากแหล่งต่างๆ ” กันอย่างแน่นอนครับ และอีกแหล่งที่มักจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากนั้นก็คือ “การกู้เงินหรือเป็นหนี้นอกระบบ” นั้นเอง เพราะการทำแบบนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและครอบครัวของท่านได้ครับ วันนี้เราจะมาพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “3 ข้อดีของการกู้เงินจากธนาคาร” ที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่า “เป็นหนี้ในระบบ ดีกว่า เป็นหนี้นอกระบบ” กันครับ

ขั้นตอนการกู้เงินจากธนาคารทำอย่างไรได้บ้าง?

1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร

ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวกหรือช่องทางออนไลน์ พนักงานจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของท่าน

2. สรุปวิเคราะห์และนำเสนอคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ

เมื่อพิจารณาแล้วว่าท่านมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้งานประเมินหลักทรัพย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทประเมินราคาหลักประกัน ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว        หลังจากนั้นพนักงานสาขาจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไป

โดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อต่างๆ อาทิเช่น ซื้อที่ดินอาคาร ,ซื้อห้องชุด ,ไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ

คุณสมบัติผู้ขอกู้ เช่น สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ ฯลฯ

ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ

ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ (ครบถ้วน) เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา

4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง

หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร และนัดวันทำนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดิน จดทะเบียนไว้

ก่อนกู้เงินจากธนาคาร ควรพิจารณาอะไรบ้าง?

3 ข้อดีของการกู้เงินจากธนาคาร

●ไม่จำเป็นต้องใช้หลักค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

หากลองศึกษาสินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละแห่งให้ดี จะพบว่าแทบทุกที่มีจุดขายเหมือนกัน นั่นคือ ผู้ที่ขอสินเชื่อไม่จำเป็นต้องมองหาบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่มีเอกสารต่าง ๆ ก็เพียงพอในการนำมายื่นให้สถาบันการเงินแล้ว ต่างกับเงินกู้ประเภทอื่น ๆ ที่มักต้องใช้บุคคลค้ำประกันอยู่เสมอ

●มีประเภทการได้เงินให้เลือก

ขึ้นชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคล นี่เป็นการกู้เงินที่สามารถเลือกได้ บางคนต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปใช้จ่ายหนี้สินหรือภาระต่าง ๆ ก็เลือกสมัครแบบเงินเป็นก้อน แต่ถ้าใครต้องการแบบบัตรกดเงินสด มีเงินหมุนเวียนไว้ใช้ตลอด ก็สามารถเลือกได้เช่นกัน เมื่อไหร่ที่มีปัญหาการเงิน ก็แค่นำบัตรไปกดเงินสดเพื่อเอามาใช้จ่าย หรือยุคนี้พิเศษกว่าบางแห่งสามารถเบิกเงินผ่านแอปฯ ให้โอนเข้าบัญชีจากนั้นก็ไปกดมาใช้ได้เลย

●ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ ไม่มีปัญหา

เงินกู้ประเภทนี้ก็ไม่ต่างกับการกู้เงินทั่ว ๆ ไปของสถาบันการเงิน แต่สังเกตว่าจะสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินระบุเอาไว้ได้ บางแห่งเริ่มต้นที่ 200 บาท / งวด บางแห่งเริ่มที่ 3% ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและความเหมาะสมในการผ่อนชำระคืน

เป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “3 ข้อดีของการกู้เงินจากธนาคาร” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในบทความนี้ เราหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับ

Patsy Holt

Patsy Holt