ระบบ api กับโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อที่ทำให้การขนส่งก้าวไกลกว่าเดิม

การใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่มีความทันสมัย มาผสมผสานกับการทำงานทางด้านโลจิสติกส์นี้ ทำให้มีการวางระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดการข้อมูลการส่งสินค้า, การรับสินค้า ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวกับการขนส่งอย่างครบ ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับวงการโลจิสติกส์ในปัจจุบันนี้ได้ ก็คือการใช้ระบบ apiเข้ามาช่วย ซึ่งเราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าระบบการเชื่อมต่อนี้คือระบบอะไร และนำไปประยุกต์ ให้เข้ากับการดำเนินงานเบื้องหลัง และเบื้องหน้าของโลจิสติกส์ได้อย่างไร ระบบ api ระบบการเชื่อมต่อที่รันทุกวงการ ระบบ api นี้ ซ่อนตัวอยู่ในทุกหนทุกแห่งอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลย…